0

FIN EC

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Editace sil

Toto dialogové okno umožňuje zadání vnitřních sil v jednotlivých řezech dílce pro vybraný zatěžovací případ. Pro každý řez se vyplňují následující údaje:

x

  • Základní údaj, který udává polohu řezu na dílci. Poloha je měřena od levého počátku dílce

N

  • Normálová síla

Vz

  • Posouvající síla ve svislém směru (rovnoběžně s osou Z)

Vy

  • Posouvající síla ve svislém směru (rovnoběžně s osou Y) (pouze vybrané programy a typy úloh)

My

  • Ohybový moment kolem osy Y (kladné hodnoty vyvolávají tah ve spodních vláknech průřezu)

Mz

  • Ohybový moment kolem osy Z (kladné hodnoty vyvolávají tah v levých vláknech průřezu) (pouze vybrané programy a typy úloh)

T

  • Moment prostého kroucení (pouze vybrané programy a typy úloh)

Hodnoty všech vnitřních sil musí být zadány pro první (x=0) a poslední (x je rovno délce dílce) řez. V mezilehlých řezech mohou zůstat jakékoliv vnitřní síly nevyplněné. V tom případě jsou potřebné hodnoty získány lineární interpolací z nejbližších zadaných hodnot vlevo a vpravo od řezu.

Dialogové okno pro zadání nových vnitřních sil na řezu

Vyzkoušejte si zdarma náš software.
Stáhněte si aktuální Edici zdarma.