0

FIN EC

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Zatížení

Toto okno slouží k zadání nového zatěžovacího stavu, jeho parametrů a též samotného zatížení. Okno je rozděleno do dvou záložek "Zatěžovací stavy" a "Zatížení".

Zatěžovací stavy

Tato záložka obsahuje parametry zatěžovacího stavu, které jsou popsány v nápovědě pro okno "Zatěžovací stav". Dle druhu zadávaného zatížení (vlastní tíha, krytina, sníh, vítr, podhled apod.) jsou zpřístupněny pouze některé údaje. Po předání dat z generátoru do hlavního okna programu lze tyto údaje již měnit zcela libovolně.

Zatížení

Druhá záložka umožňuje zadat vlastní hodnoty zatížení obsažených v zatěžovacím stavu. Zatížení lze zadávat jako liniové na celou délku dílců (volba "dílcově") nebo ho lze rozpočítat pouze do styčníků (volba "styčníkově"). V případě vkládání zatížení pouze do styčníků je zatížení vkládáno nejen do styčníků napojení vnitřních prvků na obvodové prvky, ale též do mezilehlých styčníků, které se do konstrukce vkládají pomocí hodnoty "Počet vložených styčníků" v okně "Rozměry konstrukce".

Styčníkové a dílcové zatížení

Hodnoty zatížení na dílce se zadávají v kN/m, kladný směr je naznačen ve schématu ve spodní části okna. Gravitační zatížení (krytina, sníh apod.) se tedy zadávají s kladným znaménkem, u zatížení větrem kladné hodnoty představují sání větru, záporné tlak.

U zatížení sněhem lze pomocí přepínače "Přepočítávat" zapnout automatické vynásobení zadané hodnoty zatížení tvarovým součinitelem μ1 dle obrázku 5.1 normy EN 1991-1-3. Tento součinitel zohledňuje sklon střechy.

Zadání zatížení sněhem

Vyzkoušejte si zdarma náš software.
Stáhněte si aktuální Edici zdarma.