0

FIN EC

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Rozdělit úsek

Dělením hran umisťujeme vrcholy na stávající hrany. To může být užitečné tehdy, chceme-li odstranit část objektu (např. vytvořit čtvrtkruh z celého kruhu).

Tento nástroj slouží k přidání nových uzlů na libovolnou hranu tvaru či otvoru. Tyto uzlu je možné využít pro následující úpravy tvaru. Hrana je přidanými uzly rovnoměrně rozdělena na hrany o stejné délce. Po přepnutí stromečku do režimu "Rozdělit úsek" se zobrazí okno "Dělení objektu". V tomto okně lze zadat počet částí, na které se hrana rozdělí. Počet vložených uzlů je vždy o jeden menší než počet zadaných částí.

Okno pro zadání počtu částí hrany

Po potvrzení zadaného počtu částí tlačítkem "OK" se na hranu rovnoměrně vloží nové uzly.

Spodní hrana průřezu před a po použití nástroje "Rozdělit úsek"

Vyzkoušejte si zdarma náš software.
Stáhněte si aktuální Edici zdarma.