0

FIN EC

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

<buckling>

Tato část obsahuje vlastnosti vzpěru dílce ve směru daném typem posouzení (atribut "type"). Jedná se o nepovinnou součást. Pokud není zadána, není se vzpěrem počítáno. Každý posudek vzpěru v daném směru je označen elementem <buckling>. Ten podporuje následující atributy:

type

  • Typ posouzení dle průřezových os. Možné hodnoty: "y" (vzpěr Y), "z" (vzpěr Z)

start

  • Počátek úseku. Pokud není zadáno, je uvažováno jako počátek dílce

end

  • Konec úseku. Pokud není zadáno, je uvažováno jako konec dílce

length

  • Základní délka pro výpočet vzpěru. Pokud není zadáno, je počítáno s délkou úseku

support

  • Způsob uložení dílce. Dostupné hodoty: "jj" (uložení kloub-kloub), "jf" (uložení kloub-vetknutí), "ff" (uložení vetknutí-vetknutí), "f" (uložení typu konzola), "fp" (uložení vetknutí-posuvné vetknutí), "user" (nutné zadat hodnotu atributu "beta" - součinitele vzpěrné délky), "braced" (ztužená konstrukce), "unbraced" (neztužená konstrukce)

use

  • Nastavení, zda uvažovat vzpěr nebo nikoliv. Možné hodnoty: "true" (uvažovat vzpěr), "false" (neuvažovat vzpěr), pokud není zadáno, je uvažováno jako "true"

Část <buckling>

Vyzkoušejte si zdarma náš software.
Stáhněte si aktuální Edici zdarma.