0

FIN EC

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Geometrie

Tato část slouží k zadání uzlů na nosníku. Jako uzly lze vložit různé druhy podpor, vnitřní klouby či pouhé výpočtové body, v kterých potřebujeme znát přesné výsledky posouzení. Uzly se vkládají a upravují pomocí tabulky v zadávacím rámu. Samotné zadávání a úpravy vlastností uzlů probíhají v samostatném okně "Editace uzlu", které se spouští pomocí tlačítek "Přidat" a "Editovat".

Pracovní plocha obsahuje aktivní kóty, pomocí kterých lze měnit polohu a velikost podpor bez nutnosti otvírat příslušná dialogová okna.

Část "Geometrie" posouzení nosníku

Vyzkoušejte si zdarma náš software.
Stáhněte si aktuální Edici zdarma.