0

FIN EC

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Materiál

Materiál je další vlastnost, na níž závisí tuhost dílce, a kterou třeba před výpočtem určit. Materiál do výpočtu vstupuje prostřednictvím materiálových charakteristik, což jsou konstanty, které popisují chování materiálu při určitých způsobech namáhání.

Materiálové charakteristiky

Do výpočtu vstupují tyto materiálové charakteristiky:

E

  • Modul pružnosti

G

  • Smykový modul

α

  • Součinitel teplotní roztažnosti

γ

  • Měrná tíha

Všechny materiálové charakteristiky mají své jednotky. Na ně je třeba dát pozor, a to zejména při číselném zadávání.

Zadání materiálu

Zadání materiálu je možno provést dvěma způsoby:

  • Je možno materiál vybrat z databáze. Materiálové charakteristiky budou načteny a předány programu.
  • Všechny materiálové charakteristiky lze zadat přímo číselnými hodnotami. Tak lze zadat libovolný materiál, jen je třeba dát pozor na jednotky.

Vyzkoušejte si zdarma náš software.
Stáhněte si aktuální Edici zdarma.