0

FIN EC

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Teplotní křivky

Pro popis vývoje teploty plynů při požáru používá program teplotní křivky pro jednotlivé druhy požáru popsané v normě EN 1991-1-2.

Normová teplotní křivka

Základní z nominální křivka, kde je teplota plynů v požárním úseku dána vztahem

kde je:

θg

 • teplota plynů ve °C

t

 • čas v minutách

Parametrická křivka

Parametrická křivka, použitá v programu, platí pro požární úseky o podlahové ploše do 500m2, bez otvorů ve střeše a s výškou úseku do 4m. Parametrická křivka je složena ze dvou částí. Z větve fáze ohřevu, kdy teplota plynů narůstá a z větve fáze chladnutí, která popisuje pokles teploty po kulminaci požáru. Pro popis parametrické křivky jsou použity v programu čtyři parametry:

 • doba rozvoje požáru neomezeného snížením přístupu kyslíku tlim (požár řízený palivem)
 • tepelná charakteristika povrchu konstrukce ohraničující požární úsek b daná vztahem

kde je:

ρ

 • objemová hmotnost v kg/m3

c

 • měrné teplo v J/(kg K)

λ

 • tepelná vodivost v W/(m K) materiálu konstrukce
 • faktor otvorů O daný vztahem

kde je:

Av

 • celková plocha svislých otvorů ve všech stěnách ohraničujících požární úsek v m2

heq

 • vážený průměr výšek oken ve všech stěnách ohraničujících požární úsek v m

At

 • celková plocha konstrukcí ohraničujících požární úsek včetně otvorů v m2
 • návrhová hodnota hustoty požárního zatížení qt,d vztažená k celé ploše povrchu At ohraničujících konstrukcí požárního úseku.

Tuto křivku lze použít pouze s "Metodou izotermy 500°C".

Vyzkoušejte si zdarma náš software.
Stáhněte si aktuální Edici zdarma.