0

FIN EC

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Oslabení průřezů

U všech celistvých průřezů kromě kulaté trubky, trapézových plechů a průřezů plných je možno počítat s oslabením průřezu otvory pro spojovací prostředky. Otvory lze zadat ve všech stěnách průřezu. Zadává se počet otvorů, průměr, rozteč a odsazení od kraje stěny. Oslabení je omezeno tak, že průřez, který je symetrický, zůstane symetrický i po oslabení. Nelze tedy například oslabit různě levou a pravou část pásnice I-profilu. Pro oslabené průřezy se ve výpočtech počítá se zmenšenými průřezovými charakteristikami. Změna vnitřních sil vlivem posunu těžiště oslabeného průřezu se zanedbává.

Je třeba mít na zřeteli, že únosnost oslabeného průřezu může vyjít vyšší než únosnost průřezu bez oslabení. To proto, že u oslabených průřezů se únosnost stanovuje z meze pevnosti oceli fu, kdežto u neoslabených průřezů z meze kluzu fy. Oslabené průřezové charakteristiky se počítají pro každý způsob namáhání odlišně. Pro namáhání osovou silou a ohybovými momenty se započítávají všechny otvory, které mají přiřazený typ "nevyplněné". Otvory typu "vyplněné" se započítávají jen v těch částech průřezu, kde vzniká kladné normálové napětí, tedy tah. Pro namáhání smykem se počítá se všemi otvory bez ohledu na zadaný typ.

Vyzkoušejte si zdarma náš software.
Stáhněte si aktuální Edici zdarma.