0

FIN EC

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Nosník

Úloha "Nosník" slouží ke komplexnímu posouzení vodorovného spojitého nosníku (trám, průvlak, vaznice apod.) na účinky zadaného zatížení či pro zadané průběhy vnitřních sil. Nosník může být namáhaný pouze jednoosým ohybem. Nosník může být posouzen jak na mezní stav únosnosti, tak použitelnosti.

Na úvodní obrazovce k nosníku lze nastavit následující údaje:

Délka prvku

  • celková délka prvku zadaná v metrech

Třída provozu

  • umožňuje zadat třídu provozu dle kapitoly 2.3.1.3 normy ČSN EN 1995-1-1 pro daný dílec. Základním parametrem pro rozdělení je relativní vlhkost okolního vzduchu. Tato třída provozu má vliv na volbu součinitele kmod (více v kapitole "Materiálové charakteristiky" teoretické části nápovědy).

Zadávání vlastností nosníku se skládá z následujících částí:

Práce s nosníky (vkládání, manipulace) je popsána v části "Ovládací stromeček".

Základní nastavení pro nosník

Vyzkoušejte si zdarma náš software.
Stáhněte si aktuální Edici zdarma.