0

FIN EC

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

<transverseReinforcement>

Tato část obsahuje údaje o úseku vyztužení příčnou výztuží. Každý úsek je definován elementem <transverseReinforcement>. Podporované atributy jsou:

start

 • Počátek úseku. Pokud není zadáno, je uvažováno jako počátek dílce

end

 • Konec úseku. Pokud není zadáno, je uvažováno jako konec dílce

diagonalAngle

 • sklon tlačené diagonály, pokud není uvedeno, je určeno výpočtem

ratio_zd

 • poměr z/d, rozsah (0;1), pokud není uvedeno, je určeno výpočtem

Jednotlivé typy příčné výztuže se zadávají následujícími elementy:

Obvodové třmínky

Pro zadávání obvodových třmínků slouží element <boundary>. Podporuje následující atributy:

diameter

 • průměr třmínků

distance

 • vzdálenost třmínků

kind

 • způsob výpočtu kroucení. Možné hodnoty: "shear" (uvažovat pouze pro přenos smyku), "auto" (uvažovat pro přenos kroucení automaticky), "user" (uvažovat pro přenos kroucení v zadaném poměru, nutné definovat poměr atributem "ratio")

Svislé spony (vnitřní větve třmínků)

Pro zadávání svislých spon (resp. vnitřních větví třmínků) slouží element <zstirrups>. Podporuje následující atributy:

diameter

 • průměr výztuže

distance

 • vzdálenost třmínků, pokud není zadáno, uvažuje se vzdálenost obvodových třmínků

count

 • počet střihů

Vodorovné spony (vnitřní větve třmínků)

Pro zadávání vodorovných spon (resp. vnitřních větví třmínků) slouží element <ystirrups>. Podporuje následující atributy:

diameter

 • průměr výztuže

distance

 • vzdálenost třmínků, pokud není zadáno, uvažuje se vzdálenost obvodových třmínků

count

 • počet střihů

Svislé ohyby

Pro zadávání svislých ohybů slouží element <zbends>. Podporuje následující atributy:

diameter

 • průměr ohybů

distance

 • vzdálenost ohybů, pokud není zadáno, uvažuje se jeden ohyb

count

 • počet střihů

angle

 • sklon ohybů

Vodorovné ohyby

Pro zadávání vodorovných ohybů slouží element <ybends>. Podporuje následující atributy:

diameter

 • průměr ohybů

distance

 • vzdálenost ohybů, pokud není zadáno, uvažuje se jeden ohyb

count

 • počet střihů

angle

 • sklon ohybů

Část <transverseReinforcement> s různými typy smykové výztuže

Vyzkoušejte si zdarma náš software.
Stáhněte si aktuální Edici zdarma.