0

FIN EC

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Katalog průřezů

Toto okno umožňuje přidat do protokolu položku, která představuje prutový konstrukční prvek. Průřez se zadává pomocí tlačítek "Ocel", "Dřevo", "Beton" nebo "Zdivo" v pravé části okna. Již zadaný průřez lze změnit buď kliknutím na nákres průřezu nebo na tlačítko "Upravit". Tlačítky "Katalog" a "Číselně" ve spodní části okna je možné vybrat materiál z katalogu materiálů nebo ho zadat číselně (zadává se objemová tíha).

Okno "Výběr z katalogu"

Vyzkoušejte si zdarma náš software.
Stáhněte si aktuální Edici zdarma.