0

FIN EC

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Vlastnosti dílce

V tomto okně lze zadat či změnit základní vlastnosti dílce: počáteční a koncový styčník, průřez, materiál a způsob uložení. Pomocí tlačítka "Speciální" (levý dolní roh okna) lze zobrazit zobrazí okno "Speciálním vlastnostem dílce", které umožňuje navíc zadat pokročilé parametry výpočtu (nosník na podloží, vliv smyku) a rozšířené možnosti uložení konců (pružné uložení, umožnění posunu ve vybraných  směrech).

Poloha dílce je určena číslem počátečního a koncového styčníku. Tyto styčníky lze libovolně měnit. Změnu lze provádět jak výběrem z rozbalovacího seznamu, tak zadáním čísla styčníku na klávesnici. Tlačítko "<>" umožňuje změnu orientace dílce (prohození počátku a konce) při současném zachování umístění styčníků a zatížení.

V rámu "Profil dílce" lze zadat či změnit průřez a materiál dílce. Vlastnosti profilu se zadávají tlačítkem "Profil" v okně "Editace profilu dílce".

Parametry již zadaného typu profilu lze změnit též v okně "Editor průřezu", který lze spustit tlačítkem "Uprav průřez", respektive "Katalog materiálů" (tlačítko "Uprav materiál").

V rámu "Dílec" lze vybrat způsob uložení dílce (kloubové, vetknutí apod.). V rozbalovacím seznamu jsou dostupné následující přednastavené způsoby uložení dílce:

  • Dílec je vetknutý (zabráněno posunům a natočením) na obou koncích

  • Dílec je kloubově uložen (zabráněno posunům ve všech směrech) na obou koncích, jeden z kloubů má navíc zabráněno natočení kolem osy 1. Dílec se tedy nemůže otáčet kolem své osy.

  • Dílec s vetknutým počátkem a kloubovým koncem

  • Dílec s kloubovým počátkem a vetknutým koncem

  • Dílec obsahuje speciální nastavení uložení na počátku i konci dílce. Vlastnosti uložení jsou nastaveny v okně "Speciální vlastnosti dílce".

Uložení dílce je možné zvolit též zaškrtnutím příslušných podepření (položka "bráněno" pro daný směr a posun či natočení) pro začátek respektive konec dílce. Podepření je zadáváno v lokálním souřadném systému dílce.

Pomocí tlačítka "Načíst z konstrukce" lze nastavit vlastnosti (průřez, materiál, uložení), které již jsou v konstrukci přiřazeny jinému dílci.

Kloubová připojení dílců

Při zadávání kloubových uložení dílců (tedy uložení, kde je zabráněno pouze posunům) je třeba mít na paměti zabránění rotace dílce kolem své vlastní osy (lokální osy 1). Samotné kloubové uložení totiž tomuto natočení nebrání a při výpočtu pak hrozí singularita při řešení rovnic a tedy kolaps výpočtu. Z tohoto důvodu by mělo být na jednom konci zabráněno též natočení kolem osy 1. Dílec je poté dostatečně podepřen a zároveň nedochází k přenosu kroutících momentů. Tomuto natočení není třeba v uložení bránit v případech, kdy rotaci dílce bude bráněno jiným tuze připojeným dílcem.

Způsoby uložení dílců jsou popsány v kapitole "Připojení dílců" teoretické části nápovědy.

Okno "Vlastnosti dílce"

Vyzkoušejte si zdarma náš software.
Stáhněte si aktuální Edici zdarma.