0

FIN EC

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Plošné, prutové, bodové zatížení

Protokoly o plošném, prutovém či bodovém zatížení slouží k výpočtu hodnoty zatížení, které se skládá z více položek. Aktuální vzhled protokolu je zobrazen v pravé části okna, nalevo od náhledu se nalézají tlačítka pro úpravu protokolu. Jako jednotlivé položky protokolu mohou  být použity různé materiály, konstrukční průřezy, proměnná zatížení či libovolné uživatelsky zadané hodnoty. Výsledkem je pro plošné zatížení hodnota v kN/m2, pro prutové v kN/m, pro bodové v kN.

Pro sestavování protokolu lze využít následující nástroje:

Protokol

  • Tlačítko "Protokol" umožňuje v okně "Nastavení sekcí protokolu" nastavit název a popis protokolu a ovlivnit strukturu protokolu (výpis mezisoučtů apod.).

Přidat

  • Tlačítko "Přidat" slouží k přidávání položek do protokolu. Zadávání položek probíhá v okně "Nová položka protokolu".

Vsunout

  • Slouží též pro přidání nové položky, avšak vloží ji před aktivní položku (podbarvena modře) v protokolu.

Upravit

  • Tlačítko spouští dialogové okno "Editace položky protokolu" pro úpravu aktivní položky v seznamu. Stejnou funkci má též dvojité kliknutí přímo na položku v protokolu.

Odstranit

  • Odstraní aktivní položku (podbarvena modře) z protokolu.

Nahoru/Dolů

  • Tlačítka se šipkami umožňují změnu pořadí jednotlivých položek

Lokalizuj

  • Pomocí tlačítka "Lokalizuj" lze z aktuálního protokolu odvodit nový protokol, který podědí veškeré zadané položky. Lokalizace mohou být stejného nebo nižšího typu (z plošného zatížení lze odvodit jakoukoliv lokalizaci, z prutového pouze prutovou a bodovou, z bodového pak pouze bodovou lokalizaci). Lokalizace lze využít, pokud je třeba z plošného zatížení odvodit zatížení na prutové konstrukční prvky s různými zatěžovacími šířkami nebo pokud potřebujeme ze základního protokolu vytvořit více variantních řešení se stejným základem (například skladbu stropní konstrukce ze základního protokolu lze kombinovat pomocí lokalizací s různými druhy užitného zatížení). Vlastnosti a typ lokalizace se zadávají v okně "Lokalizace zatížení".

Nástroje pro úpravu protokolu, aktivní zatížení je "Střešní latě 40/60"

Vyzkoušejte si zdarma náš software.
Stáhněte si aktuální Edici zdarma.