0

FIN EC

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Protlak - konstrukční zásady

V průběhu posouzení je kontrolovány konstrukční zásady uspořádání výztuže dle kapitoly 9.4.3. Tato kontrola konstrukčních zásad může být v programu vypnuta, v tom případě nedodržení těchto zásad nemá vliv na celkový posudek úlohy. Jsou kontrolovány následující konstrukční zásady:

  • minimální tloušťka desky 200mm pro započítání smykové výztuže
  • osová vzdálenost obvodů spon nesmí překročit 0,75d
  • vzdálenost prvního obvodu smykové výztuže od líce sloupu musí být v intervalu (0,3d;0,5d)
  • tangenciální vzdálenost vložek v prvním kontrolovaném obvodu (do vzdálenosti 2d od zatěžované plochy) nesmí překročit hodnotu 1,5d
  • tangenciální vzdálenost vložek vně prvního kontrolovaného obvodu nesmí překročit hodnotu 2,0d

kde d je účinná výška průřezu.

Vyzkoušejte si zdarma náš software.
Stáhněte si aktuální Edici zdarma.