0

FIN EC

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Katalog materiálů

Toto okno obsahuje výběr položky z materiálového katalogu. Pro lepší přehlednost jsou materiály v katalogu rozčleněny do jednotlivých skupin. Katalog lze doplnit o vlastní položky. Seznam skupin je umístěn v  horní části okna. Dolní část obsahuje seznam materiálů ve vybrané skupině. Skupiny "Skladované materiály" obsahují objemové tíhy dle tabulek A.7A.12 normy EN 1991-1-1. Pro proměnná zatížení katalog obsahuje zatížení uvedená v kapitole 6.3 normy EN 1991-1.

Okno "Výběr z katalogu"

Doplnění katalogu vlastními materiály

Katalog lze doplnit libovolným množstvím vlastních materiálů. Nejprve je třeba vytvořit novou skupinu (tlačítkem "Přidat" v tlačítkové liště u seznamu skupin). V takto vytvořené skupině lze vytvářet, upravovat či mazat jednotlivé materiály. Do uživatelsky zadané skupiny lze buď přidat zcela novou položku (pomocí tlačítka "Přidat") nebo převzít již existující materiál z jiné skupiny (tlačítko "Převzít"). Program je též schopen načíst seznam položek z textového souboru s příponou *.csv. Tento typ souboru lze vytvořit v textových editorech (Poznámkový blok, Word, Writer) či tabulkových procesorech (např. Excel, Calc). Jednotlivé položky jsou řazeny do řádků, pro každou položku je v řádku postupně zadán název, tíha materiálu a typ. Název musí být uveden v uvozovkách, typ určuje jednotky tíhy. Pokud je zadán typ 1, jsou materiálu přiřazeny jednotky kg/m3. Pokud je zadán typ 2, jedná se o plošný materiál s jednotkami kg/m2. Jako oddělovací znaménko je použit středník.

Soubor pro import materiálů otevřený v programu "Poznámkový blok"

Vyzkoušejte si zdarma náš software.
Stáhněte si aktuální Edici zdarma.