0

FIN EC

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Editor průřezu

Toto dialogové okno slouží k zadávání a úpravě průřezu posuzovaného prvku. V horní části si lze vybrat jeden z přednastavených tvarů, samotné rozměry se zadávají v tabulce v levé části. Rozměry odpovídají kótám, které jsou vykresleny v náhledu průřezu v pravé části dialogového okna.

Tlačítko "Informace" v levém dolním rohu umožňuje zobrazení podrobných charakteristik průřezu jako například: rozměry, průřezové charakteristiky, těžiště, momenty setrvačnosti k osám atd.

Rozsah dostupných průřezů se pro jednotlivé programy liší.

Dialogové okno "Editor průřezu"

Vyzkoušejte si zdarma náš software.
Stáhněte si aktuální Edici zdarma.