0

FIN EC

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Program Ocel

Program "Ocel" slouží k posouzení ocelových prvků dle EN 1993-1-1, EN 1993-1-4 a trapézových plechů (včetně výztuh) dle EN 1993-1-3.

Uživatelské rozhraní

Uživatelské rozhraní programu se skládá z hlavního menu s nástrojovými lištami v horní části okna, ovládacího stromečku v levé části a pravé části okna, která je určena pro zadávání vstupů a prohlížení výsledků. Hlavní menu obsahuje všechny nástroje, které lze využít při práci s programem. Ovládací stromeček slouží ke správě jednotlivých úloh v projektu a též k navigaci mezi jednotlivými částmi zadávání. Práce se stromečkem je popsána v samostatné kapitole "Ovládací stromeček". Alternativou k ovládacímu stromečku je část "Data" hlavního menu. Tvorba výstupní dokumentace probíhá v okně "Tisk a export dokumentu", které je přístupné z ovládací lišty "Soubory" nebo z části "Soubor" hlavního menu.

V programu lze pracovat se třemi typy úloh:

Řez

  • jednoduché posouzení průřezu konstrukčního prvku na libovolný počet kombinací vnitřních sil

Dílec

  • posouzení obecného prutového prvku se zadanými průběhy vnitřních sil. Tento typ úlohy se používá při přebírání dat z programů "Fin 2D" a "Fin 3D".

Nosník

  • komplexní posouzení vodorovného spojitého nosníku dle zadané goemetrie a zatížení. Posouzení lze provést jak pro mezní stavy únosnosti tak použitelnosti.

Jednotlivé úlohy se zadávají pomocí tlačítek "Přidat řez" a "Přidat dílec" v záhlaví ovládacího stromečku.

Úvodní obrazovka

Základní obrazovka umožňuje nastavit informace o projektu a zvolit návrhovou normu.

Rám "Obecné údaje o projektu" zobrazuje údaje z dialogového okna "Obecné údaje o projektu", které je možno využít při sestavování záhlaví čí zápatí výstupní dokumentace. Tyto údaje lze změnit pomocí tlačítka "Upravit".

Část "Norma" obsahuje návrhovou normu včetně národní přílohy. Změnu normy lze provést v okně "Volba normy", které se spouští tlačítkem "Upravit".

Základní obrazovka též umožňuje nastavit základní informace o projektu a parametry výpočtu.

Postup výpočtu programu je popsán v teoretické části nápovědy.

Základní obrazovka programu Ocel

Vyzkoušejte si zdarma náš software.
Stáhněte si aktuální Edici zdarma.