0

FIN EC

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Klopení

V této části zadávacího stromečku se zadávají parametry týkající se výpočtu klopení. Rozbalovací seznam "Klopení pro výpočet" umožňuje zvolit jednu ze dvou možností, jak bude počítán klopení na dílci:

Klopení uvažovat

  • Vliv klopení bude zahrnut do výpočtu.

Klopení neuvažovat

  • Vliv klopení nebude zahrnut do výpočtu. Lze využít v případech, kdy nehrozí klopení v žádném směru.

Samotné zadávání úseků klopení probíhá v dolní části zadávacího rámu. Parametry pro směry Y a Z jsou odděleny do samostatných tabulek, které jsou umístěny pod jednotlivými záložkami "Klopení My" a "Klopení Mz".

Výběr směru pro zadávání úseků klopení

Pro vybraný směr se do tabulky zadávají jednotlivé úseky s odpovídajícími parametry klopení. Při výchozím stavu tabulky je zadán jeden úsek klopení pro celý dílec, pro který lze tlačítkem "Upravit" nebo dvojklikem na řádek v tabulce nastavit potřebné parametry v okně "Parametry klopení". Pokud se parametry klopení v jednotlivých částech dílce liší, je možné přidat za první úsek libovolný počet dalších úseků. Vkládání nových úseků se provádí v tabulce pomocí tlačítka "Přidat". Základním parametrem každého nového úseku je Počátek úseku, který určuje začátek úseku měřený od počátku dílce. Tento bod je pak zároveň koncovým bodem předcházejícího úseku v tabulce.

Jednotlivé úseky klopení jsou zobrazovány též graficky na aktivní pracovní ploše. Dvojklikem na libovolný úsek lze spustit odpovídající okno pro úpravu vlastností úseku.

O výpočtech s vlivem klopení pojednává více kapitola "Klopení" teoretické části nápovědy.

Část "Klopení" dimenzace dílců

Vyzkoušejte si zdarma náš software.
Stáhněte si aktuální Edici zdarma.