0

FIN EC

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Přípoj sloupu zabetonováním

Přípoj sloupu zabetonováním

Zadání

Stanovte návrhovou únosnost patky sloupu, připojeného zabetonováním do hloubky 600mm. Sloup je umístěn ve středu patky. Hodnoty vnitřních sil působících v místě připojení patky na sloup jsou: Nx = 694kN, My = 140kNm Vz = 80kN. Materiál sloupu je ocel EN 10025: Fe360 a třída betonu patky je C20/25.

Sloup:

HE 240B

Základ:

bb= 1600mm, ab= 1600mm, hb= 1000mm

Patní deska:

bp= 280mm, hp= 280mm, tp= 30mm

Vytvoření nové úlohy

Jelikož jsme společné parametry nastavili před zadáváním příkladu "Přípoj sloupu s patním plechem", můžeme ihned stisknutím tlačítka "Přidej" na úvodní obrazovce spustit dialogové okno "Přidání styčníku", kde změníme název na "Patka 2" a stiskneme tlačítko "OK".

Vytvoření nové patky

Po zmáčknutí tlačítka "OK" se spustí dialogové okno pro výběr typu styčníku, zde vybereme patku.

Výběr typu styčníku

Pokračujeme stisknutím tlačítka "Další", spustí se dialogové okno pro výběr typu patky, ve kterém zvolíme připojení sloupu zabetonováním.

Výběr typu přípoje

Potvrzením tlačítkem "OK" se vygenerují výchozí data pro zvolenou patku, uzavře se výchozí obrazovka a program se automaticky nastaví do režimu zadávání.

Úvodní obrazovka pro úlohu "Patka 2"

Zadávání jednotlivých částí patky

Vygenerovaný zadávací stromek se částečně liší od stromečku pro kotvení sloupu s patním plechem (příklad "Přípoj sloupu s patním plechem"). Počet uzlů je u zabetonovaného sloupu nižší.

Ovládací stromeček pro zabetonovaný sloup

Nyní budeme postupně označovat jednotlivé uzly a měnit data dle zadání.

Zatěžovací případy

Postup pro přidání zatěžovacího případu je shodný s postupem uvedeným v příkladu "Přípoj sloupu s patním plechem".

Zadávací okno "Zatěžovací případy"

Pro vložení nového zatěžovacího případu je nutné zadat název zatěžovacího případu.

Zadávací okno "Nový zatěžovací případ"

Zatížení sloupu

Vnitřní síly Nx = 694kN, My = 140kNm Vz = 80kN zadáme v sekci "Hodnoty zatížení".

Zadávací okno "Zatížení sloupu"

Patka sloupu

V této části zadáme pouze rozměry betonového základu (b - půdorysná šířka, ab - půdorysná výška, hb - výška). Zadávání materiálu podlití je nepřístupné, protože je používán společný materiál.

Zadávací okno "Rozměry a materiál betonového základu"

Poloha sloupu

Zde zadáme hloubku zabetonování do položky hc. U ostatních položek (excentricity uložení) ponecháme výchozí hodnoty.

Zadávací okno "Poloha a natočení sloupu, hloubka zabetonování"

Sloup

Nyní lze zadávat průřez a materiál sloupu. Dialogové okno "Zadávání sloupu" spustíme tlačítkem "Upravit průřez".

Zadávací okno "Průřez a materiál sloupu"

Dialogové okno "Zadávání sloupu" obsahuje náhled na průřez sloupu a možnost tento průřez měnit tlačítkem "Upravit".

Dialogové okno "Zadávání sloupu"

Objeví se dialogové okno "Katalog průřezu" s databází dostupných profilů. Zde zvolíme typ "Tyče průřezu HE" v levém seznamu a položku "HE 240 B" v pravém seznamu a stiskneme tlačítko "OK". Tím je průřez změněn.

Dialogové okno pro změnu průřezu sloupu

Výsledky

Celkové výsledky jsou na zadávací obrazovce zobrazeny v okně umístěném v pravém dolním rohu. Obsahují maximální procentuální využití patky, rozhodující zatěžovací případ a zjednodušený výpis výsledků pro rozhodující zatěžovací případ. Z celkových výsledků lze zjistit, že momentová únosnost patky je My,Rd= 152,14kNm (využití 92.02%) a normálová únosnost Nx,Rd= 2090,67kN (využití 33.2%). Okno s podrobnými výsledky, se zobrazí označením uzlu "Výsledky" v zadávacím stromečku. Obsahuje podrobnějších informace o jednotlivých únosnostech, popis rozhodujících komponent a pro uživatelem zadané zatěžovací případy i posudky.

Okno s podrobnými a celkovými výsledky

Vyzkoušejte si zdarma náš software.
Stáhněte si aktuální Edici zdarma.