0

FIN EC

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

<imperfection>

Tato část obsahuje nastavení zohledňující vliv imperfekce konstrukce. Jedná se o nepovinnou součást. Pokud není zadána, s vlivem imperfekcí není uvažováno. Každý úsek s vlivem imperfekce je označen elementem <imperfection>. Ten podporuje následující atributy:

start

  • Počátek úseku, kde se započítává vliv imperfekce. Pokud není zadáno, je uvažováno jako počátek dílce

end

  • Konec úseku, kde se započítává vliv imperfekce. Pokud není zadáno, je uvažováno jako konec dílce

length

  • Délka pro uvažování imperfekce - pokud není zadáno je uvažována implicitní hodnota v programu (délka úseku)

use

  • Nastavení, zda uvažovat imperfekci. Možné hodnoty: "true" (uvažovat), "false" (neuvažovat). Pokud není zadáno, uvažuje se hodnota "true".

Část <imperfection>

Vyzkoušejte si zdarma náš software.
Stáhněte si aktuální Edici zdarma.