0

FIN EC

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Svary

Tato část slouží k zadání vlastností svarů připojujících průřez nosníku (sloupu) k čelní desce. Na výběr jsou dva typy svarů:

Svar kolem dokola

  • u tohoto typu svaru se předpokládá, že svary budou provedeny kolem dokola celého průřezu nosníku (sloupu). Nelze tedy zadávat délky svarů, ty jsou automaticky dopočítány z geometrie průřezu

Uživatelský svar

  • pro tento typ je možné zadat vlastní délky svarů podél pásnic a stojiny. Program automaticky kontroluje, zda délka svarů nepřekračuje geometrické možnosti průřezu.

Zadat lze následující vlastnosti svarů:

aw,f

  • výška svaru na pásnici (pouze pro vetknuté přípoje)

Lw,f

  • délka svaru na pásnici (pouze pro vetknuté přípoje)

aw,w

  • výška svaru na stojině

Lw,w

  • délka svaru na stojině

Schéma v pravé části zadávacího rámu graficky zobrazuje význam jednotlivých veličin

Volba typu svaru

Vyzkoušejte si zdarma náš software.
Stáhněte si aktuální Edici zdarma.