0

FIN EC

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Ostatní data

Část "Ostatní data" slouží k zadávání zatížení a podélné výztuže desky.

Zatížení

Styk desky a sloupu může být namáhán těmito silami:

VEd

  • Návrhová posouvající síla ve sloupu, kladné znaménko značí orientaci ve směru gravitace.

MEd,x

  • Návrhový ohybový moment kolem osy x. Směr kladné orientace je patrný z obrázku "Schéma" v zadávacím rámu.

MEd,y

  • Návrhový ohybový moment kolem osy y. Směr kladné orientace je patrný z obrázku "Schéma" v zadávacím rámu.

NEd,x

  • Návrhová normálová síla rovnoběžná s osou x v desce. Normálové síly mohou být vyvozeny zatížením nebo např. předpětím. U normálové síly je možné zadat, na jaké šířce desky působí.

NEd,y

  • Návrhová normálová síla rovnoběžná s osou y v desce. Normálové síly mohou být vyvozeny zatížením nebo např. předpětím. U normálové síly je možné zadat, na jaké šířce desky působí.

Podélná výztuž v desce

Podélná výztuž při horním okraji desky se zadává samostatně pro směry x a y. Výztuž lze definovat pomocí plochy nebo až dvou řad výztuže. Druhou řadu lze využít buď pro desku vyztuženou ve více vrstvách (každá vrstva má jiné krytí) nebo pro desku, kde je pravidelná výztuž desky doplněna nad sloupem příložkami (obě vrstvy mají stejné krytí).

V části "Schéma" lze nastavit, zda má být zadaná výztuž rozpočítána na běžný metr nebo na celou výpočtovou šířku desky (šířka sloupu + 3d na každé straně sloupu) dle článku 6.4.4. normy EN 1991-1-1. Pokud je výztuž zadána na běžný metr, bude celková plocha výztuže pro výpočet získána vynásobením zadané plochy a výpočtovou šířkou desky.

Část "Ostatní data" projektu

Vyzkoušejte si zdarma náš software.
Stáhněte si aktuální Edici zdarma.