0

FIN EC

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Program Zdivo

Program "Zdivo" slouží k posouzení zděných konstrukcí podle EN 1996-1-1.

Uživatelské rozhraní

Uživatelské rozhraní programu se skládá z hlavního menu s nástrojovými lištami v horní části okna, ovládacího stromečku v levé části a pravé části okna, která je určena pro zadávání vstupů a prohlížení výsledků. Hlavní menu obsahuje všechny nástroje, které lze využít při práci s programem. Ovládací stromeček slouží ke správě jednotlivých úloh v projektu a též k navigaci mezi jednotlivými částmi zadávání. Práce se stromečkem je popsána v samostatné kapitole "Ovládací stromeček". Alternativou k ovládacímu stromečku je část "Data" hlavního menu. Tvorba výstupní dokumentace probíhá v okně "Tisk a export dokumentu", které je přístupné z ovládací lišty "Soubory" nebo z části "Soubor" hlavního menu.

V programu lze pracovat se dvěma typy úloh:

Stěna

  • posouzení zděné stěny na účinky tlakové síly a jednostranného ohybu

Pilíř

  • posouzení pilíře s volitelným tvarem průřezu na účinky tlakové síly a oboustranného ohybu.

Jednotlivé úlohy se zadávají pomocí tlačítek "Přidat stěnu" a "Přidat pilíř" v záhlaví ovládacího stromečku.

Úvodní obrazovka

Základní obrazovka umožňuje nastavit základní informace o projektu.

Rám "Obecné údaje o projektu" zobrazuje údaje z dialogového okna "Obecné údaje o projektu", které je možno využít při sestavování záhlaví čí zápatí výstupní dokumentace. Tyto údaje lze změnit pomocí tlačítka "Upravit".

Část "Norma" obsahuje návrhovou normu včetně národní přílohy. Změnu normy lze provést v okně "Volba normy", které se spouští tlačítkem "Upravit". V této části je též možné pomocí nastavení "Imperfekce a vzpěr řešeny samostatně ve směru os" zpřístupnit více metod výpočtu vzpěru pro pilíře. Toto nastavení doporučujeme používat pouze ve speciálních případech.

Postup výpočtu programu je popsán v teoretické části nápovědy.

Základní obrazovka programu "Zdivo"

Vyzkoušejte si zdarma náš software.
Stáhněte si aktuální Edici zdarma.