0

FIN EC

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Zásady modelování

Při práci s programem se používá následující terminologie:

  • Profil - tvar průřezu převzatý z databáze (například ocelový válcovaný profil). Tvar profilu nelze upravovat.
  • Tvar - Libovolný uzavřený polygon, který má přiřazený určitý materiál
  • Otvor - Libovolný uzavřený polygon bez přiřazeného materiálu, každý otvor musí být umístěn uvnitř jednoho tvaru či profilu.

Zásady tvorby průřezu

Při tvorbě průřezu je nutné dodržovat následující zásady:

  • Průřez se může skládat z libovolného počtu částí (profilů či tvarů)
  • Objekty (profily, tvary a otvory) se nesmí vzájemně křížit či překrývat
  • Pokud se objekty dotýkají, měly by se vždy dotýkat z vnější strany. Při dotyku z vnitřní hrany hrozí nesprávné rozpoznání topologie.
  • Databázovému profilu není možné přiřadit jiný materiál, než určuje databáze (např. válcovaný profil I200 musí mít materiál typu ocel a není možné mu přiřadit např. beton)
  • Pokud je jeden profil či tvar vložen do druhého (například ocelový I-profil vložený do betonového sloupu), není nutné v daném místě vytvořit nejprve otvor ve vnějším tvaru či profilu

Vyzkoušejte si zdarma náš software.
Stáhněte si aktuální Edici zdarma.