0

FIN EC

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Kružnice

Toto okno slouží k zadání kruhového objektu. Kruh se zadává pomocí středu prostupu (v absolutních souřadnicích Xs;Ys od středu středu souřadného systému) a poloměru R.

V některých případech (neplatí pro prostupy či otvory) je v dialogovém okně též možnost zadávání materiálu.

Dialogové okno pro přidání kruhového objektu

Vyzkoušejte si zdarma náš software.
Stáhněte si aktuální Edici zdarma.