0

FIN EC

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Průhyb

V této části program provádí výpočet a posouzení průhybu. Výpočet je prováděn pouze pro zatěžovací případy určené pro posuzování mezních stavů použitelnosti. Pokud není ani jeden takový zatěžovací případ zadán, není tato část stromečku přístupná. V rámu ve spodní části okna lze zadat údaje ovlivňující samotný posudek průhybu:

Kvazistálé kombinace - požadavky normy

V této části lze zadat limitní hodnoty průhybu pro zatěžovací případy (kombinace) s kódem "kvazistálé (MSP)". Posouzení průhybu pro tyto kombinace je předepsán normou (kapitola 7.4.1 normy EN 1992-1-1). Pro posouzení si lze vybrat jedno ze čtyř kritérií:

l/250 - běžné požadavky

  • Toto omezení je definováno v části 7.4.1.(4) normy. Představuje limitní hodnotu, při které můžou být ohroženy vzhled a obecná použitelnost konstrukce

l/500 - přísné požadavky

  • Toto omezení je definováno v části 7.4.1.(5) normy. Představuje limitní hodnotu, při které můžou být poškozeny přilehlé části konstrukce (např. příčky).

l/ - vlastní požadavky

  • Tato část umožňuje zadat vlastní limitní hodnotu jako zlomek rozpětí konstrukce

průhyb

  • Tato část umožňuje zadat vlastní limitní průhyb jako absolutní hodnotu v mm

Charakteristické (Časté) kombinace - vlastní požadavky

Požadavky na posouzení průhybu pro zatěžovací případy (kombinace) "charakteristické" a "časté" nejsou předepsány normou. Program umožňuje pro oba tyto typy kombinací zadat vlastní limitní hodnoty, buď jako poměrnou část rozpětí konstrukce nebo jako absolutní velikost.

Vysychání a dotvarování

V této části lze zadat údaje o vysychání a dotvarování, které ovlivňují výpočet poměrného přetvoření. U vysychání lze zadat počátek a konec vysychání, parametry dotvarování se zadávají v samostatném okně "Dotvarování".

Kompletní výsledky pro celý nosník si lze prohlédnout v samostatném okně "Podrobně", které se spouští stejnojmenným tlačítkem. Průhyby  jsou též vykresleny v přehledném grafu na pracovní ploše. Veličiny, které budou vykresleny (kromě extrémních hodnot lze vykreslit i např. přetvoření od smrštění či ohybový moment), a vlastnosti grafu s průběhy lze změnit v samostatném dialogovém okně, které je dostupné tlačítkem "Průběhy". Standardně jsou grafy vykreslovány pro obálku zatěžovacích případů, avšak v rozbalovacím seznamu si lze vybrat též zobrazení výsledků pro konkrétní zatěžovací případ.

Výpočet a posouzení průhybu je podrobně popsán v teoretické části nápovědy v kapitole "Mezní stav použitelnosti".

Část "Průhyb" posouzení dílce

Vyzkoušejte si zdarma náš software.
Stáhněte si aktuální Edici zdarma.