0

FIN EC

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Národní přílohy

Pro návrhovou normu EN 1992-1-1 jsou použity následující součinitele pro jednotlivé národní přílohy:

Součinitel

EN 1992-1-1

Česko

Slovensko

Polsko

Bulharsko

γc - základní návrhové situace

1,50

1,50

1,50

1,40

1,50

γs - základní návrhové situace

1,15

1,15

1,15

1,15

1,15

γc - mimořádné návrhové situace

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

γs - mimořádné návrhové situace

1,00

1,0

1,00

1,00

1,00

γm,fi - mimořádné návrhové situace

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

γcE - modul pružnosti betonu

1,20

1,20

1,20

1,20

1,30

αcc - tlaková pevnost betonu

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

αcc - tlaková pevnost prostého betonu

0,80

0,80

0,80

0,80

0,80

αcc - tahová pevnost prostého betonu

0,80

0,70

0,80

0,80

0,80

k1 - napětí ve styčníku CCC

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

k2 - napětí ve styčníku CCT

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

k3 - napětí ve styčníku CTT

0,75

0,75

0,75

0,75

0,75

Pro návrhovou normu EN 1992-2 jsou použity následující součinitele pro jednotlivé národní přílohy:

Součinitel

EN 1992-2

Česko

Slovensko

Polsko

Bulharsko

γc - základní návrhové situace

1,50

1,50

1,50

1,40

1,50

γs - základní návrhové situace

1,15

1,15

1,15

1,15

1,15

γc - mimořádné návrhové situace

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

γs - mimořádné návrhové situace

1,00

1,0

1,00

1,00

1,00

γm,fi - mimořádné návrhové situace

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

γcE - modul pružnosti betonu

1,20

1,20

1,20

1,20

1,30

αcc - tlaková pevnost betonu

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

αcc - tlaková pevnost prostého betonu

0,80

0,80

0,80

0,80

0,80

αcc - tahová pevnost prostého betonu

0,80

0,70

0,80

0,80

0,80

k1 - napětí ve styčníku CCC

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

k2 - napětí ve styčníku CCT

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

k3 - napětí ve styčníku CTT

0,75

0,75

0,75

0,75

0,75

Podporované verze norem

Vyzkoušejte si zdarma náš software.
Stáhněte si aktuální Edici zdarma.