0

FIN EC

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Souřadné systémy

V programech Fin 3D a Fin 2D je používáno několika souřadných systémů. Pro efektivní práci s programy je nezbytné všem těmto souřadným systémům rozumět a správně se v nich orientovat.

Globální souřadný systém

Globální souřadný systém je v programu zaveden jediný, jeho osy jsou označeny X,Y,Z a slouží k zadávání základní geometrie konstrukce. Je pravoúhlý a pravotočivý. Globální souřadný systém programu má jednu pevnou zásadu: Ať je v pracovním okně jakkoli natočen, jeho osa Z vždy určuje směr "vzhůru", tedy proti gravitaci. Toto má pro práci s programem jediný důsledek, a to ten, že zatížení zadané jako vlastní tíha konstrukce, bude vždy působit proti směru globální osy Z.

Výše uvedené platí pro program Fin 3D. V programu Fin 2D jsou konstrukce zadávány v rovině v souřadném systému Y,Z.

Lokální souřadné systémy

Lokální souřadný systém je vytvořen na každém dílci. Slouží pro definování orientace průřezu dílce, pro zadávání zatížení dílce a pro určení směrů vnitřních sil na dílci. Lokální souřadné systémy mají osy označené 1,2,3 a jsou pravoúhlé a pravotočivé. Pro určení lokálního souřadného systému na dílci platí tyto zásady:

  • Osa 1 lokálního souřadného systému dílce je vždy podélnou těžišťovou osou dílce a směřuje od začátečního styčníku dílce k jeho koncovému styčníku.
  • Osa 3 lokálního souřadného systému leží ve svislé rovině, tedy v rovině rovnoběžné s globální osou Z. Orientace lokální osy 3 je shodná s orientací osy Z, tedy je kladná směrem "vzhůru". Tato zásada nemůže být uplatněna u dílců rovnoběžných s globální osou Z (tedy u svislých dílců). Zde pak platí, že lokální osa 3 je rovnoběžná a shodně orientovaná s globální osou Y.

Souřadné systémy průřezů dílců

Tímto názvem označujeme souřadný systém, v němž je tvar průřezu definován. Jeho osy jsou označeny y,z a pro nenatočený průřez platí, že osa y se kryje s osou 2 a osa z s osou 3 lokálního souřadného systému dílce. Souřadný systém průřezu slouží k definování natočení průřezu a rovněž k určení směrů vnitřních sil "po průřezu".

Souřadné systémy styčníků (pouze FIN 3D)

Souřadné systémy styčníků slouží pro zadávání natočených podpor a zatížení styčníků. Jejich osy jsou označeny XS,YS,ZS. Každý souřadný systém styčníku je určen svým počátkem, jímž je styčník, kterému tento souřadný systém náleží, dále styčníkem (obecně bodem) na kladné poloose XS a styčníkem (obecně bodem) v rovině  XSYS, jehož souřadnice YS je kladná. Každý styčník může mít maximálně jeden souřadný systém.

Globální souřadný systém konstrukce a souřadné systémy dílců

Vyzkoušejte si zdarma náš software.
Stáhněte si aktuální Edici zdarma.