0

FIN EC

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Edice 2022

Protlak

 • Více zatěžovacích případů
 • Možnost odečítat plošné a bodové zatížení na desce
 • Samostatné zadávání výztuže pro hlavice u základových desek
 • Volitelný sklon jednotlivých řad třmínků
 • Export nákresu do formátu *.dxf

Zdivo

 • Zatížení osamělým břemenem

Zatížení

 • Zatížení větrem na kulovité objekty

Fin 2D, Fin 3D

 • Limitní hodnota síly pro dílce s vyloučeným tahem nebo tlakem
 • Výpis objemu konstrukce
 • Vylepšený export reakcí

Beton

 • Možnost zadat třídu cementu

Beton požár

 • Optimalizace posouzení smyku

Ocel požár

 • Rozšířená databáze průřezů
 • Editovatelná emisivita povrchu
 • Vykreslení požární ochrany

Ocel

 • Rozšířená databáze průřezů
 • Možnost počítat vzpěr pro druhý řád

Ocelové spoje

 • Smyková únosnost kotevních šroubů

Dřevo požár

 • Vykreslení požární ochrany

Všechny programy

 • Možnost provádět základní matematické operace ve vstupních polích
 • Lepší podpora práce na více monitorech
 • Adaptace dialogových oken pro nízká rozlišení obrazovky
 • Popisky – formátování textu
 • Vylepšená podpora Windows 11

Vyzkoušejte si zdarma náš software.
Stáhněte si aktuální Edici zdarma.