0

FIN EC

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Stěny pravoúhlého objektu

U vybraného typu konstrukce "Stěny pravoúhlého objektu" je třeba zadat základní rozměry budovy (výška objektu h, délka objektu d a šířka  objektu b). Význam jednotlivých rozměrů je zobrazen ve schematickém nákresu. Dále se v dialogu zadávají jednotlivé úrovně, v kterých se má zjistit hodnota tlaku větru. K zadávání úrovní slouží tabulka ve spodní části okna. Každá úroveň je určena výškou nad terénem zadávanou v metrech.

Pomocí tlačítka "Předchozí" se lze vrátit do první části okna, kde lze upravovat údaje ovlivňující velikost maximálního dynamického tlaku a volbu tvarových součinitelů.

Zadávání charakteristik stěn

Vyzkoušejte si zdarma náš software.
Stáhněte si aktuální Edici zdarma.