0

FIN EC

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Smyková výztuž

Tato část slouží k zadávání smykové výztuže na dílci. Výztuž může být zadána stejná po celé délce prvku nebo lze dílec rozdělit na libovolný počet dílčích úseků s různými parametry vyztužení. Jednotlivé úseky se zadávají v tabulce v zadávacím rámu. Vlastnosti jednotlivých úseků smykové výztuže se mění v dialogovém okně "Editace úseku vyztužení". V tomto dialogovém okně se zadávají jak parametry výztuže (typ, profil, počet atd...), tak i počátek úseku. Začátek prvního úseku v tabulce je shodný s počátkem dílce, konec každého úseku je roven počátku následujícího úseku.

Na pracovní ploše se zobrazují jednotlivé úseky včetně údajů o zadané smykové výztuži. Aktivní pracovní plochu lze využít i k úpravám, kliknutím na aktivní kóty lze měnit délky úseků, parametry vyztužení je možné upravovat dvojklikem na příslušný úsek vyztužení.

Program v této části ovládacího stromečku provádí zároveň posouzení zadané výztuže. Kompletní výsledky posouzení pro celý nosník si lze prohlédnout v samostatném okně "Podrobně", které se spouští stejnojmenným tlačítkem. Průběhy využití, posouvajících sil (zatížení) a únosností lze vykreslit v přehledném grafu na pracovní ploše. Veličiny, které budou vykresleny, a vlastnosti grafu s průběhy lze změnit v samostatném dialogovém okně, které je dostupné tlačítkem "Průběhy". Standardně jsou grafy vykreslovány pro obálku zatěžovacích případů, avšak v rozbalovacím seznamu si lze vybrat též zobrazení výsledků pro konkrétní zatěžovací případ.

Část "Smyková výztuž" posouzení nosníku

Vyzkoušejte si zdarma náš software.
Stáhněte si aktuální Edici zdarma.