0

FIN EC

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Vlastnosti dílce

V tomto okně lze zadat či změnit základní vlastnosti dílce: počáteční a koncový styčník, průřez, materiál a způsob uložení. Pomocí tlačítka "Speciální" (levý dolní roh okna) lze zobrazit zobrazí okno "Speciálním vlastnostem dílce", které umožňuje navíc zadat pokročilé parametry výpočtu (nosník na podloží, vliv smyku) a rozšířené možnosti uložení konců (pružné uložení, umožnění posunu ve vybraných  směrech).

Poloha dílce je určena číslem počátečního a koncového styčníku. Tyto styčníky lze libovolně měnit. Změnu lze provádět jak výběrem z rozbalovacího seznamu, tak zadáním čísla styčníku na klávesnici. Tlačítko "<>" umožňuje změnu orientace dílce (prohození počátku a konce) při současném zachování umístění styčníků a zatížení.

V rámu "Profil dílce" lze zvolit, zda se jedná o dílec s konstantním či proměnným průřezem (varianta "náběh"). Profil dílce (tj. průřez a materiál) se zadává v okně "Editace profilu dílce", které lze spustit tlačítkem "Profil". Pokud je již profil jednou zadán, je možné jeho vlastnosti změnit přímo tlačítky "Materiál" (změna třídy materiálu v okně "Katalog materiálů") a "Upravit" (změna rozměrů zadaného typu průřezu v okně "Editor průřezu"). V případě dílce s proměnným průřezem jsou v okně dvě tlačítka "Upravit", jedno pro začátek dílce a druhé pro konec dílce. Tlačítka pro úpravu materiálu a průřezu obsahují rozbalovací menu pro rychlý výběr materiálu či průřezu ze seznamu již existujících materiálů či průřezů.

Výběr průřezu z konstrukce

V rámu "Dílec" lze vybrat způsob uložení dílce (kloubové, vetknutí apod.)

  • Dílec je vetknutý na obou koncích

  • Dílec je kloubově uložen na obou koncích

  • Dílec s vetknutým počátkem a kloubovým koncem

  • Dílec s kloubovým počátkem a vetknutým koncem

  • Dílec obsahuje speciální nastavení uložení na počátku i konci dílce. Vlastnosti uložení jsou nastaveny v okně "Speciální vlastnosti dílce".

Pomocí tlačítka "Načíst z konstrukce" lze nastavit vlastnosti (průřez, materiál, uložení), které již jsou v konstrukci přiřazeny jinému dílci.

Způsoby uložení dílců jsou popsány v kapitole "Připojení dílců" teoretické části nápovědy.

Okno "Vlastnosti dílce"

Vyzkoušejte si zdarma náš software.
Stáhněte si aktuální Edici zdarma.