0

FIN EC

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Speciální výběry

"Speciální výběry" slouží k rychlému výběru prvků (styčníků či dílců) dle předem určených vlastností. Okno s nabídkou lze vyvolat položkou "Vybrat..." z části "Pomůcky" - "Výběry" hlavního menu, klávesovou zkratkou Ctrl+L nebo ikonou "" z nástrojové lišty "Výběry". Pro výběr prvků jsou k dispozici následující možnosti:

Výběry dílců

zatížené v akt. ZS

 • vybere všechny dílce v konstrukci, které mají v aktuálním zatěžovacím stavu zadané libovolné zatížení. Tento výběr lze použít například při úpravě či mazání zadaných zatížení.

nezatížené v akt. ZS

 • vybere všechny dílce v konstrukci, které nejsou v aktuálním zatěžovacím stavu zatížené. Tento výběr lze použít například při zadávání nových zatížení.

shodné profily

 • vybere všechny prvky se shodným profilem dílce (způsob uložení, průřez, natočení dílce). Výběr je možné využít při hromadných úpravách uložení apod.

shodné průřezy

 • vybere všechny prvky se shodným průřezem (bez ohledu na způsob uložení dílce apod.). Výběr je možné využít při hromadných změnách průřezů.

shodné materiály

 • Vybere všechny dílce se shodným materiálem.

shodné typy

 • vybere všechny typu "nosník" nebo "nosník na podloží". Lze využít například k úpravě vlastností podloží.

k vybraným styčníkům

 • vybere všechny dílce, které začínají či končí v již vybraných styčnících.

mezi vybranými styčníky

 • vybere všechny dílce, jejichž počáteční a koncový styčník je již vybraný.

Výběry styčníků

zatížené v akt. ZS

 • vybere všechny styčníky v konstrukci, které mají v aktuálním zatěžovacím stavu zadané libovolné zatížení. Tento výběr lze použít například při úpravě či mazání zadaných zatížení.

nezatížené v akt. ZS

 • vybere všechny styčníky v konstrukci, které nejsou v aktuálním zatěžovacím stavu zatížené. Tento výběr lze použít například při zadávání nových zatížení.

podepřené

 • vybere všechny styčníky, které slouží jako podpora konstrukce. Výběr lze použít pro úpravu či mazání podepření.

nepodepřené

 • vybere všechny styčníky, které nejsou podepřené. Výběr lze použít pro vložení podpor.

k vybraným dílcům

 • vybere všechny styčníky, které leží na již vybraných dílcích.

Nastavení "Smazat aktuální výběr" před výběrem zruší existující výběr na pracovní ploše. Pokud toto nastavení není zaškrtnuto, nový výběr se pouze přidá ke stávajícím vybraným prvkům.

Dialogové okno "Speciální výběry"

Vyzkoušejte si zdarma náš software.
Stáhněte si aktuální Edici zdarma.