0

FIN EC

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Malý a velký smyk

Podle ČSN EN 1993-1-1 ovlivňuje míra využití průřezu na smyk jeho únosnost na ostatní namáhání, tedy na ohyb a osovou sílu. Pokud platí, že

kde je:

VSd

  • smyková síla

Vpl,Rd

  • smyková únosnost

jedná se o tzv. "malý smyk", v opačném případě jde o tzv "velký smyk". Pokud je průřez namáhán smykem od kroucení, dosazuje se za hodnotu Vpl,Rd hodnota únosnosti Vpl,T,Rd, tedy snížená vlivem namáhání smykem od kroucení dle kapitoly "Namáhání smykem od kroucení". Pro průřezy namáhané "velkým smykem" se počítá s redukovanou plastickou únosností na namáhání ohybem a osovou silou. Redukce se provádí tak, že na těch částech průřezu, kde působí "velký smyk", se počítá se sníženou mezí kluzu oceli. Snížená mez kluzu je určena vztahem

kde je:

ρ

  • součinitel redukce

fy

  • mez kluzu oceli

součinitel redukce ρ je určený vztahem

případně vztahem

při namáhání smykem od kroucení.

Vyzkoušejte si zdarma náš software.
Stáhněte si aktuální Edici zdarma.