0

FIN EC

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Mezní stav použitelnosti

Mezní stav použitelnosti se kontroluje v souladu s článkem 7.2(5) normy ČSN EN 1996-1-1. Pravidla pro minimální a maximální rozměry stěny vychází z přílohy F normy. Při výpočtu mezního stavu použitelnosti je v souladu s normou použita skutečná výška stěny, nikoliv vzpěrná.

Při posouzení mezního stavu použitelnosti jsou používány následující veličiny:

t

  • tloušťka stěny

h

  • výška stěny (skutečná, nikoliv vzpěrná)

l

  • délka stěny

S ohledem na platnost přílohy F normy ČSN EN 1996-1-1 je omezena minimální tloušťka stěny resp. svislé zděné vrstvy dutinové stěny:

Stěny podepřené pouze při dolním okraji

Pro stěny, které jsou podepřeny pouze při dolním okraji, platí:

Stěny podepřené při dolním a horním okraji

Pro stěny, které jsou podepřeny podél horního okraje, avšak nikoliv podél svislých okrajů, platí:

Stěny podepřené při dolním a jednom svislém okraji

Pro stěny podepřené při dolním a jednom svislém okraji je maximální hodnota poměru h/t dána následujícím grafem:

Průběh limitního poměru h/t v závislosti na l/t pro stěny podepřené při dolním a jednom svislém okraji

Stěny podepřené při dolním, horním a jednom svislém okraji

Pro stěny podepřené podél tří okrajů s volným svislým okrajem je maximální hodnota poměru h/t dána následujícím grafem:

Průběh limitního poměru h/t v závislosti na l/t pro stěny podepřené podél tří okrajů s volným svislým okrajem

Stěny podepřené podél tří okrajů s volným horním okrajem

Pro stěny podepřené podél tří okrajů s volným horním okrajem je maximální hodnota poměru h/t dána následujícím grafem:

Průběh limitního poměru h/t v závislosti na l/t pro stěny podepřené podél tří okrajů s volným horním okrajem

Stěny podepřené podél čtyř okrajů

Pro stěny podepřené podél všech čtyř okrajů je maximální hodnota poměru h/t dána následujícím grafem:

Průběh limitního poměru h/t v závislosti na l/t pro stěny podepřené podél všech čtyř okrajů

Vyzkoušejte si zdarma náš software.
Stáhněte si aktuální Edici zdarma.