0

FIN EC

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Posouzení štíhlosti

Z inženýrské praxe je známo, že příliš štíhlé prvky mohou způsobovat problémy. Ať už při výrobě konstrukce, hlavně při manipulaci s jejími jednotlivými částmi, nebo při provozu hotové konstrukce. Norma mezní hodnoty štíhlosti nestanovuje, přesto bývá vhodné u některých prvků udržet štíhlost v určitých mezích. Proto program vždy počítá a vypisuje hodnotu štíhlosti daného prvku. Je možno zvolit i režim, kdy bude štíhlost posouzena

Pokud je zapnuta kontrola štíhlosti prvku, program porovnává štíhlost prutu se zadanou limitní hodnotou. Štíhlosti prvku ve směrech y a z se počítají dle následujícího vzorce:

kde je:

lcr,y, lcr,z

  • vzpěrné délky při vybočení kolmo k osám y, resp. z

iy, iz

  • poloměry setrvačnosti průřezu k příslušným osám

vzpěrné délky lcr,y a lcr,z se uvažují následovně:

  • tlačené dílce - je použita vzpěrná délka v daném směru.
  • tažené dílce - je použita "délka úseku pro vybočení". Pokud není zadána, je použita základní délka prvku.

Při posouzení štíhlosti prvku program použije větší z hodnot λy a λz.

Vyzkoušejte si zdarma náš software.
Stáhněte si aktuální Edici zdarma.