0

FIN EC

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Ovládací stromeček

Stromeček je základní ovládací prvek programů Fin EC, který slouží k přehlednému rozdělení práce do logických bloků. Uspořádání stromečku je navrženo tak, aby se v průběhu práce postupovalo od horních uzlů směrem dolů. stromeček je umístěn v levé části okna aplikace.

Ovládací stromeček

V ovládacím stromečku ze lze pohybovat buď pomocí levého tlačítka myši případně pomocí klávesnice (šipky "Nahoru" a "Dolů" pro přechod mezi uzly v rámci jedné úrovně, případně šipky "doleva" a "doprava" pro přechod mezi jednotlivými úrovněmi stromečku). Část "Zadávání" hlavního menu obsahuje je členěna identicky jako ovládací stromeček, lze ji tedy použít jako alternativní způsob přechodu mezi jednotlivými částmi projektu.

Dimenzační programy

Ovládací stromeček v dimenzačních programech slouží též k zadávání a správě jednotlivých úloh projektu. Hlavička ovládacího stromečku obsahuje tlačítka pro práci s úlohami (přidání, mazání). Tlačítko "Odstranit" lze použít ve více režimech (odmazání aktivní úlohy, všech úloh či všech úloha daného typu), volba režimu je dostupná po zmáčknutí symbolu černé šipky vpravo od tlačítka.

Tlačítka pro správu úloh projektu

Vytvořenou úlohu lze kdykoliv přejmenovat kliknutím na její název ve stromečku.

Přejmenování úlohy

Pokud je třeba změnit pořadí úloh ve stromečku, je možné využít tlačítka "Nahoru" a "Dolů" ve spodní části stromečku. Tato tlačítka umožňují změnu polohy aktivní úlohy. Ve stejné části se též nachází tlačítko "Posuď vše", které provede přepočet všech úloh v projektu.

Vyzkoušejte si zdarma náš software.
Stáhněte si aktuální Edici zdarma.