0

FIN EC

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Základní pravidla pro import XML

Základní pravidla XML

Při tvorbě XML souboru je nutné dodržovat následující základní pravidla:

  • Všechny elementy souboru musí být ohraničeny na začátku a konci základním elementem
  • Elementy jsou ohraničeny počáteční a koncovou značkou. Počáteční značka je tvořena názvem elementu ve špičatých závorkách. Koncová značka navíc obsahuje lomítko před názvem elementu. U prázdného elementu mohou být počáteční a koncové značky sloučeny do jedné. V tomto případě značka obsahuje opět název elementu ve špičatých závorkách, mezi názvem a prvou závorkou je ale navíc lomítko.
  • Elementy mohou být do sebe navzájem vnořené, nesmí se však křížit (žádný element nesmí částečně přesahovat z jiného elementu).
  • Každý element může obsahovat různé atributy. Hodnoty těchto atributů musejí být uzavřeny uvozovkami. Uvozovky mohou být jednoduché (') nebo dvojité ("). Nelze kombinovat různé typy uvozovek v rámci jednoho atributu
  • U názvů elementů se rozlišují velká a malá písmena

Vyzkoušejte si zdarma náš software.
Stáhněte si aktuální Edici zdarma.