0

FIN EC

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Odstranění prvků

Styčníky a dílce lze mazat několika způsoby: pomocí příkazů v místních nabídkách, graficky na pracovní ploše nebo v tabulkách ve spodní části okna. Při odstraňování styčníků je třeba mít na paměti, že kromě samotných styčníků se automaticky odstraňují i dílce, které jsou do styčníků připojené. Při odstraňování dílců se kromě samotných dílců automaticky odstraňují i relativní styčníky na dílci a všechny dílce do těchto styčníků připojené.

Využití místní nabídky

V jakémkoliv režimu modelování (části "Topologie" a "Zatížení" ovládacího stromečku) lze libovolný styčník či dílec odstranit příkazy "Odstranit styčník" respektive "Odstranit dílec" v místních nabídkách jednotlivých prvků. Tyto místní nabídky lze vyvolat kliknutím pravým tlačítkem myši na objekt na pracovní ploše. Shodný postup lze zvolit i pro hromadné odmazání prvků. Pokud jsou v konstrukci vybrané styčníky či dílce (zvýrazněné zelenou barvou na pracovní ploše), místní menu obsahuje podobný nástroj pro hromadné odstranění více prvků.

Odstranění vybraných dílců pomocí místní nabídky

Grafický režim "Odstranit"

V ovládacím stromečku lze zvolit též režim pro mazání prvků (část "Topologie" "Odstranit"). V tom případě lze jednotlivé styčníky či dílce mazat přímo kliknutím levým tlačítkem myši na prvek na pracovní ploše. Správná poloha kurzoru nad objektem je signalizována změnou značky kurzoru.

Vzhled kurzoru při mazání styčníku

Režim lze ukončit zvolením jiného režimu či kliknutím pravým tlačítkem myši.

Mazání v tabulkách styčníků a dílců

Prvky lze též mazat v tabulkách styčníků a dílců. Tyto tabulky jsou uspořádány do záložek v zadávacím rámu ve spodní části okna. Tlačítko "Odstranit" se nachází v nástrojové liště vlevo od příslušné tabulky. Tento příkaz odstraní aktivní prvek (zvýrazněn ruyčným fontem a znakem ">" v prvním sloupečku tabulky) nebo všechny vybrané styčníky či dílce (zvýrazněné modrou barvou v tabulce).

Odstranění styčníku č.2 pomocí tabulky

Alternativou k nástrojové liště je též místní nabídka, kterou lze v tabulce vyvolat pravým tlačítkem myši.

Vyzkoušejte si zdarma náš software.
Stáhněte si aktuální Edici zdarma.