0

FIN EC

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Posouzení normálového namáhání průřezu

Normálovým napětím namáhají průřez osová síla N, ohybové momenty My , Mz a bimoment B. Kombinace těchto namáhání se posuzuje podle podmínek předepsaných v ČSN EN 1993-1-1. Pro průřezy 3. a 4. třídy jsou tyto podmínky vyčísleny v nejnepříznivější kombinaci, to znamená v nejnamáhanějším rohu průřezu.

Průřez se posuzuje podle následujících podmínek:

Pro průřezy 1. a 2. třídy podmínka ve tvaru

pro průřezy 3. třídy podmínka ve tvaru

pro průřezy 4. třídy podmínka ve tvaru

kde je:

NRd

  • únosnost v tahu Nt,Rd, resp. v prostém tlaku Nc,Rd

Mc,Rd,y, Mc,Rd,z

  • únosnosti průřezu v ohybu

BRd

  • únosnost na namáhání bimomentem

eNy, eNz

  • posunutí těžiště efektivního průřezu oproti těžišti celého průřezu ve směrech os z a y

V případě, že průřez nevyhovuje na smyk ve směru obou os y a z, tedy je jeho únosnost smykem plně vyčerpána, je za jednotlivé sčítance v podmínkách dosazována hodnota 1.0.

Vyzkoušejte si zdarma náš software.
Stáhněte si aktuální Edici zdarma.