0

FIN EC

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Kritická teplota

Kritická teplota prvku se určuje jako teplota, při níž je hodnota využití prvku právě rovna 100%. Hodnota kritické teploty se hledá iteračním postupem. Pokud prvek nevyhovuje už při běžné teplotě 20°C, je tato hodnota teploty označena jako kritická a dále se nepočítá. Pro průřezy 4. třídy je normou stanoveno, že teplota prvku nemá přesáhnout 350°C. Tato hodnota je ve výpočtu považována za mezní hodnotu kritické teploty průřezů 4. třídy bez ohledu na využití průřezu.

Vyzkoušejte si zdarma náš software.
Stáhněte si aktuální Edici zdarma.