0

FIN EC

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Obecné údaje o projektu

V tomto dialogovém okně lze zadat základní údaje o projektu, které lze využít při sestavování záhlaví a zápatí pro výstupní dokumentaci. V kolonce "Autor" je možné využít seznam zaměstnanců z dialogového okna "Firma".

Dialogové okno "Obecné údaje o projektu"

Vyzkoušejte si zdarma náš software.
Stáhněte si aktuální Edici zdarma.