0

FIN EC

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Otočit

Pomůcka "Otočit" slouží k posunu či ke kopírování objektů otočením. Chování tohoto nástroje lze ovlivnit v dialogovém okně "Otočit", které se po vybrání pomůcky v ovládacím stromečku objeví. Nejprve je ale nutné zadat střed otáčení, a to buď graficky výběrem uzlu na pracovní ploše nebo zadáním souřadnic v zadávacím rámu. Souřadnice středu otáčení je možné později změnit v dialogovém okně úpravy.

Dialogové okno "Otočit"

Způsob manipulace určuje, zda nástroj pouze posune průřez (či jeho část) nebo stávající objekty zachová a bude vytvářet nové kopírováním.

Tímto nástrojem lze přesouvat/kopírovat aktivní ("Zaměřený") objekt, všechny objekty nebo pouze vybrané prvky. Toto chování ovlivňuje nastavení "Prvky k manipulování". Varianta "Všechny" aplikuje úpravu na všechny objekty, varianta "Vybrané" pouze na vybrané (zeleně zvýrazněné) objekty. Režim výběru objektů se zapíná pomocí tlačítek v nástrojové liště nad pracovní plochou.

Tlačítka pro aktivaci výběrů

Prvky musí být vybrané již před výběrem nástroje v ovládacím stromečku. V opačném případě tato volba není dostupná.

Kopírování vybraných objektů otočením

Jako poslední je možné upravit souřadnice středu otáčení, který byl zadán před otevřením dialogového okna, a zadat úhel natočení. Kladný úhel natáčí objekty proti směru hodinových ručiček (v souladu s pravotočivým souřadným systémem).

Vyzkoušejte si zdarma náš software.
Stáhněte si aktuální Edici zdarma.