0

FIN EC

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Principy výpočtu požární odolnosti

Norma EN 1993-1-2 popisuje způsob posouzení ocelové konstrukce na účinky požáru. Hlavním výsledkem posudku je doba požární odolnosti konstrukce, která se porovnává s požadovanou dobou požární odolnosti. Požadovanou dobu požární odolnosti stanovují požární předpisy pro různé typy stavebních konstrukcí.

Výpočet vychází ze specifického zatížení konstrukce. Únosnost konstrukce při požáru se stanovuje podobně jako při klasickém posudku, ovšem je ovlivněna teplotou konstrukce. S narůstající teplotou únosnost konstrukce klesá. Pro dané zatížení konstrukce se určí kritická teplota a podle typu požárního detailu a požární ochrany prvku je pak stanovena doba požární odolnosti, jako doba vystavení požáru, po níž je v prvku dosaženo kritické teploty. Vývoj teploty je popsán teplotními křivkami podle normy ČSN EN 1991-1-2.

Vyzkoušejte si zdarma náš software.
Stáhněte si aktuální Edici zdarma.