0

FIN EC

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Vzpěr

V této části zadávacího stromečku se zadávají parametry týkající se výpočtu vzpěru. Parametry pro vybočení se zadávají samostatně pro vybočení kolmo k osám z a y a pro vybočení od zkroucení (směr ω).  Údaje o vybočení zkroucením slouží pouze pro výpočet klopení. Rozbalovací seznam "Vzpěr pro výpočet" umožňuje zvolit jednu ze tří možností, jak bude počítán vzpěr na dílci:

Vzpěr uvažovat ve shodných úsecích

  • Vliv vzpěru bude zahrnut do výpočtu, délky jednotlivých úseků vzpěru jsou zadávány hromadně pro všechny směry.

Vzpěr neuvažovat

  • Vliv vzpěru nebude zahrnut do výpočtu. Lze využít, pokud je u posuzovaného prvku bráněno vybočení ve všech směrech.

Vzpěr uvažovat v různých úsecích

  • Vliv vzpěru bude zahrnut do výpočtu, délky jednotlivých úseků vzpěru se zadávají pro každý směr zvlášť.

Pokud osy y a z nejsou hlavními osami průřezu (např. pro úhelník), pak se při výpočtu vzpěru standardně uvažuje vybočení ve směrech hlavních os η a ζ. Při zadání parametrů vzpěru je možno určit, že se má počítat s vybočením pouze ve směrech os y a z, a to pomocí přepínače "Vzpěr pouze Y,Z".

Samotné zadávání úseků vzpěru probíhá v dolní části zadávacího rámu. Pokud je použita volba "Vzpěr uvažovat v různých úsecích", jsou parametry pro směry Y a Z odděleny do samostatných tabulek, které jsou umístěny pod jednotlivými záložkami "Vzpěr Z" a "Vzpěr Y".

Záložky pro zadávání úseků vzpěru

Pro vybraný směr se do tabulky zadávají jednotlivé úseky s odpovídajícími parametry vzpěru. Při výchozím stavu tabulky je zadán jeden úsek vzpěru pro celý dílec, pro který lze tlačítkem "Upravit" nebo dvojklikem na řádek v tabulce nastavit potřebné parametry v okně "Parametry vzpěru". Pokud se parametry vzpěru v jednotlivých částech dílce liší, je možné přidat za první úsek libovolný počet dalších úseků. Vkládání nových úseků se provádí v tabulce pomocí tlačítka "Přidat". Základním parametrem každého nového úseku je Počátek úseku, který určuje začátek úseku měřený od počátku dílce. Tento bod je pak zároveň koncovým bodem předcházejícího úseku v tabulce.

Jednotlivé úseky vzpěru jsou zobrazovány též graficky na aktivní pracovní ploše. Dvojklikem na libovolný úsek lze spustit odpovídající okno pro úpravu vlastností úseku.

Při nastavení "Vzpěr uvažovat ve shodných úsecích" probíhá zadávání obdobně, avšak je použita jedna tabulka pro všechny směry. Zadávání a úpravy úseků vzpěru probíhá v okně "Editace úseku vzpěru".

Část "Vzpěr" dimenzace dílců

Vyzkoušejte si zdarma náš software.
Stáhněte si aktuální Edici zdarma.