0

FIN EC

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Posouzení celistvých průřezů

Posouzení únosnosti ve smyku

Posudek smykové únosnosti je proveden ve dvou směrech, a to ve směrech os y a z. Posouzení má tvar:

kde je:

Q

 • zadaná posouvající síla

Vfi,θ,Rd

 • únosnost průřezu ve smyku

Posouzení normálového namáhání průřezu

Normálovým napětím namáhají průřez osová síla N, ohybové momenty My, Mz a bimoment B. Posuzuje se kombinace těchto namáhání.

Pokud je průřez posuzován bez uvažování vzpěru a klopení, posuzuje se podle následující podmínky:

kde je:

Nfi,θ,Rd

 • únosnost v tahu Nt,fi,θ,Rd resp. v prostém tlaku Nc,fi,θ,Rd

Mc,fi,θ,Rd,y

 • únosnost průřezu v ohybu kolem osy y

Mc,fi,θ,Rd,z

 • únosnost průřezu v ohybu kolem osy z

Bfi,θ,Rd

 • únosnost na namáhání bimomentem při požární situaci

Pokud je průřez namáhán na vzpěr, posuzuje se podle následujících podmínek:

Pro průřezy 1. a 2. třídy podmínka ve tvaru

kde je:

Nb,fi,θ,Rd

 • vzpěrná únosnost průřezu při požární situaci

ky, kz

 • vzpěrné součinitele

Součinitele ky, kz jsou dány výrazy

ale

kde jsou:

χy, χz

 • součinitele vzpěrnosti

a součinitele μy, μz jsou dány vztahy

ale

kde je:

,

 • poměrné štíhlosti

βMy, βMz

 • ekvivalentní součinitele rovinného vzpěru závislé na tvaru momentových ploch momentů My a Mz

Pro průřezy 3. třídy podmínka ve tvaru

kde je:

Nb,fi,θ,Rd

 • vzpěrná únosnost průřezu při požární situaci

ky, kz

 • vzpěrné součinitele

Součinitele ky, kz jsou dány výrazy

ale

kde jsou:

χy, χz

 • součinitele vzpěrnosti

a součinitele μy, μz jsou dány vztahy

ale

kde je:

,

 • poměrné štíhlosti

βMy, βMz

 • ekvivalentní součinitele rovinného vzpěru závislé na tvaru momentových ploch momentů My a Mz

Pro průřezy 4. třídy podmínka ve tvaru

kde je:

Nb,fi,θ,Rd

 • vzpěrná únosnost průřezu při požární situaci

ky, kz

 • vzpěrné součinitele

Součinitele ky, kz jsou dány výrazy

ale

kde jsou:

χy, χz

 • součinitele vzpěrnosti

a součinitele μy, μz jsou dány vztahy

ale

kde je:

,

 • poměrné štíhlosti

βMy, βMz

 • ekvivalentní součinitele rovinného vzpěru závislé na tvaru momentových ploch momentů My a Mz

Je-li průřez namáhán ohybem s možným klopením, posuzuje se podle následujících podmínek:

Pro průřezy 1. a 2. třídy podmínka ve tvaru

respektive

a pro průřezy 3. třídy podmínka ve tvaru

respektive

kde je:

Nfi,θ,Rd,z

 • vzpěrná únosnost průřezu při vybočení kolmo k ose z

Nfi,θ,Rd,y

 • vzpěrná únosnost průřezu při vybočení kolmo k ose y

Mc,fi,θ,Rd,y

 • únosnost průřezu v ohybu kolem osy y při požární situaci

Mc,fi,θ,Rd,z

 • únosnost průřezu v ohybu kolem osy z při požární situaci

Mb,fi,θ,Rd,y

 • únosnost průřezu v ohybu kolem osy y s vlivem klopení

Mb,fi,θ,Rd,z

 • únosnost průřezu v ohybu kolem osy z s vlivem klopení

Bfi,θ,Rd

 • únosnost na namáhání bimomentem při požární situaci

Součinitel kLT je dán vztahem

ale

kde jsou:

χy, χz

 • součinitele vzpěrnosti

a součinitel μLT je dán vztahy

ale

kde je:

,

 • poměrné štíhlosti

βM,LT

 • součinitel ekvivalentního rovnoměrného momentu

Pro průřezy 4. třídy podmínka ve tvaru

respektive

kde je:

Nfi,θ,Rd,z

 • vzpěrná únosnost průřezu při vybočení kolmo k ose z

Nfi,θ,Rd,y

 • vzpěrná únosnost průřezu při vybočení kolmo k ose y

Mc,fi,θ,Rd,y

 • únosnost průřezu v ohybu kolem osy y při požární situaci

Mc,fi,θ,Rd,z

 • únosnost průřezu v ohybu kolem osy z při požární situaci

Mb,fi,θ,Rd,y

 • únosnost průřezu v ohybu kolem osy y s vlivem klopení

Mb,fi,θ,Rd,z

 • únosnost průřezu v ohybu kolem osy z s vlivem klopení

Bfi,θ,Rd

 • únosnost na namáhání bimomentem při požární situaci

Součinitel kLT je dán vztahem

ale

kde jsou:

χy, χz

 • součinitele vzpěrnosti

a součinitel μLT je dán vztahy

ale

kde je:

,

 • poměrné štíhlosti

βM,LT

 • součinitel ekvivalentního rovnoměrného momentu

V případě, že průřez nevyhovuje na smyk ve směru obou os y a z, tedy je jeho únosnost smykem plně vyčerpána, je za jednotlivé sčítance v podmínkách dosazována hodnota 1.0.

Vyzkoušejte si zdarma náš software.
Stáhněte si aktuální Edici zdarma.