0

FIN EC

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Průřezové charakteristiky

Program "Průřez" nabízí dva typy výsledků:

 • Skutečné průřezové charakteristiky jsou spočteny jen z geometrických údajů a nemá na ně vliv druh ani počet materiálů.
 • Ideální průřezové charakteristiky mají význam u průřezů složených z částí z různých materiálů (např. ocel a beton). Ideální charakteristiky jsou přepočteny na jeden z použitých materiálů. Výpočet ideálních charakteristik je proveden tak, aby se při tahu, tlaku a ohybu deformovaly všechny části průřezu společně. Toho je dosaženo tím, že plochy a momenty setrvačnosti všech objektů průřezu jsou přenásobeny koeficientem n:

kde je:

E0

 • modul pružnosti daného objektu

Ei

 • modul pružnosti materiálu zvoleného pro ideální charakteristiky

Seznam dostupných průřezových charakteristik

Program provádí výpočet následujících průřezových charakteristik:

 • Souřadnice těžiště - xT, yT
 • Průřezová plocha - A

 • Obvod průřezu - P
 • Souřadnice těžiště měřené od okrajů minimální obdélníkové obálky průřezu - ycg, zcg
 • Momenty setrvačnosti k těžišťovým osám - Iy, Iz, Dyz

 • Sklon hlavních centrálních os - φ
 • Poloměry setrvačnosti - iy, iz
 • Polární moment a poloměr setrvačnosti - Ip, ip
 • Moment tuhosti v prostém kroucení - Ik
 • Průřezové moduly v krajních vláknech průřezu - Wy1, Wy2, Wz1 , Wz2

Vyzkoušejte si zdarma náš software.
Stáhněte si aktuální Edici zdarma.