0

FIN EC

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Kotvení

V této části program provádí výpočet kotevních délek. Parametry, které kotevní délku ovlivňují, jsou vypsány v zadávacím rámu.

Koncová úprava

  • Lze vybrat, zda je vložka ukončena přímým kotevním úsekem či hákem, smyčkou nebo ohybem

Ovinutí příčnou výztuží přivařenou k hlavní výztuži

  • Umožňuje zmenšení kotevní délky dle tabulky 8.2 (součinitel α4)

Ovinutí příčnou výztuží nepřivařenou k hlavní výztuži

  • Umožňuje zmenšení kotevní délky dle tabulky 8.2 (součinitel α3). Jako doplňující údaj je nutné zadat typ prvku (ovlivňuje volbu součinitele K) a plochu příčné výztuže

Vždy dobré podmínky

  • Toto nastavení popisuje podmínky soudržnosti dle obrázku 8.2 normy. Dobré podmínky soudržnosti jsou u prvků do výšky 250mm po celé výšce, u prvků do 600mm výšky ve spodní části vysoké 250mm a u vyšších prvků po celé výšce kromě horní vrstvy o mocnosti 300mm.

Účinek příčného tlaku

  • Umožňuje zmenšení kotevní délky dle tabulky 8.2 (součinitel α5)

Tabulku s kompletním přehledem kotevních délek si lze prohlédnout v samostatném okně "Podrobně", které se spouští stejnojmenným tlačítkem. Kotevní délky jsou též vykresleny v přehledném grafu na pracovní ploše. Parametry kresby na pracovní ploše lze upravit tlačítkem "Průběhy".

Výpočet kotevních délek je podrobně popsán v teoretické části nápovědy v kapitole "Kotvení".

Část "Kotvení" posouzení dílce

Vyzkoušejte si zdarma náš software.
Stáhněte si aktuální Edici zdarma.