0

FIN EC

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Pomůcky

V tomto režimu zadávací rám obsahuje nástroje a pomůcky, které lze využít při dodatečných úpravách konstrukce:

Úpravy

Tyto nástroje slouží k úpravě topologie konstrukce. Dokáží pracovat jak s celou konstrukcí, tak pouze s vybranými prvky. Většinu těchto pomůcek lze použít v režimu prosté transformace (změna tvaru či polohy konstrukce) nebo v režimu kopírování, při kterém dochází ke zvětšení počtu konstrukčních prvků. Program obsahuje následující nástroje:

Posunout

 • Umožňuje posunout konstrukci v zadaném směru

Kopírovat

 • Umožňuje kopírovat konstrukci v zadaném směru

Zvětšit/zmenšit

 • Umožňuje zvětšení či zmenšení konstrukce

Otočit

 • Umožňuje kopírovat či posunout konstrukci natočením

Zrcadlit

 • Umožňuje kopírovat či posunout konstrukci pomocí zrcadlení

Zarovnat

 • Umožňuje zarovnání konstrukčních prvků (styčníků, dílců) do zadané přímky

Styčníky

Přidat nůžkový spoj

 • Vloží nůžkový spoj do místa křížení dvou dílců. Nůžkový spoj je zvláštním typem relativního styčníku, který má dva referenční dílce. Slouží ke kloubovému propojení dvou dílců v místě křížení.

Převést styčník na absolutní

 • Převede zvolený relativní styčník na absolutní

Absolutní styčníky na dílcích

 • Provede test, zda souřadnice některých absolutních styčníků neodpovídají poloze na některém z dílců. V těchto detailech neexistuje skutečný kontakt mezi dílcem a styčníkem a mohou být tedy příčinou nadměrného uvolnění vazeb v konstrukci, a tedy i chyb v průběhu výpočtu (singularita). Nástroj umožňuje převést nalezené styčníky na relativní a vytvořit tak vazbu mezi styčníkem a dílcem.

Abs. styčníky na dílcích převést na relativní

 • Vyhledá absolutní styčníky ležící na dílcích či v jejich okolí a převede je na relativní styčníky těchto dílců. Okolí dílců, v kterém jsou absolutní styčníky vyhledávány, může být zadáno uživatelem. Stejně tak je možné určit, zda budou při úpravě brány v úvahu všechny styčníky či pouze vybrané.

Dílce

Dělit dílce

 • Rovnoměrně vloží na dílec zadaný počet relativních styčníků

Analýza spojitosti

 • Provede test, na kolik samostatných částí je konstrukce ve skutečnosti rozdělena. Skryté rozdělení složitých konstrukcí na více celků způsobené překrývajícími se styčníky či dílci je jedna z nejčastějších příčin chyb v průběhu výpočtu. Rozdělené konstrukce nebývají dostatečně podepřeny a způsobují tak singularitu při řešení rovnic. Součástí této analýzy je možnost zvýraznit každou samostatnou část konstrukce výběrem (usnadňuje orientaci v konstrukci).

Zatížení

Násobit zatížení dílců

 • Umožňuje zvětšení/zmenšení dílcových zatížení v zatěžovacích stavech zadaným součinitelem. Součinitel lze aplikovat na vybraná či všechna zatížení, volit lze též, zda má být změna provedena na aktivní, vybrané či všechny zatěžovací stavy. Tohoto nástroje je možné využít například při změně zatěžovací šířky prvku.

Násobit zatížení styčníků

 • Umožňuje zvětšení/zmenšení styčníkových zatížení v zatěžovacích stavech zadaným součinitelem. Součinitel lze aplikovat na vybraná či všechna zatížení, volit lze též, zda má být změna provedena na aktivní, vybrané či všechny zatěžovací stavy. Tohoto nástroje je možné využít například při změně zatěžovací šířky prvku.

Zatěžovací stavy a kombinace

Načíst šablonu

 • Umožňuje načíst šablonu (seznam) zatěžovacích stavů a kombinací. Tímto způsobem lze jednoduše přenést zatěžovací stavy a kombinace z jednoho projektu do druhého. Šablona zatěžovacích stavů a kombinací má vlastní příponu *.flc.

Uložit šablonu

 • Umožňuje uložit šablonu (seznam) zatěžovacích stavů a kombinací. Tímto způsobem lze jednoduše přenést zatěžovací stavy a kombinace z jednoho projektu do druhého. Šablona zatěžovacích stavů a kombinací má vlastní příponu *.flc.

Vyzkoušejte si zdarma náš software.
Stáhněte si aktuální Edici zdarma.