0

FIN EC

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Průřez

V této části je možné zadat průřez, který bude použit při posuzování dílce. Zadání průřezu je možné po stisknutí tlačítka "Průřez" v zadávacím rámu. Tímto tlačítkem se spustí dialogové okno "Editace průřezu". Pokud je třeba průřez upravit, lze využít tlačítko "Uprav", které spustí přímo okno "Editor průřezu".

Pokud je dílec načten z konstrukce vytvořené ve Finu 2D nebo Finu 3D, je průřez dílce načten z tohoto programu.

O této problematice pojednává též kapitola "Průřezy" teoretické části nápovědy.

Část "Průřez" dimenzace dílců

Vyzkoušejte si zdarma náš software.
Stáhněte si aktuální Edici zdarma.